بیانیه ۱۱ ربیع الثّانی ۱۳۳۲ (۱۶/۱۲/۱۲۹۲)

حضرت حاج ملا علي گنابادي نورعلیشاه ثانی طاب ثراه

 

هو الحی القیوم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 

یازدهم شهر ربیع الثّانی ۱۳۳۲

 

برحسب رضاء الله و خشنودی انبیاء و اولیاء و نیكان آگاه جمیع برادران ایمانی و اخلاء روحانی را اخطار مي‌نمایم كه یكدیگر را اعلام نمایند و به مطالب ذیل اطلاع دهند:

 

اوّل- هركس از مؤمنین و پیروان طریقت امیرالمؤمنین و سالكان راه یقین كه رضای این فقیر و سایر بزرگان دین را طالب است باید اهتمام فرماید در حفظ ظواهر نوامیس الهیه و مواظبت نماید بر آداب و تكالیف شریعت كه در واقع حقّ مؤمن است. هر كس مقرّب‌تر است اوامر را مطیع‌تر است حفظ معنی به صورت و حفظ باطن و مغز به ظاهر و پوست مي‌شود. زین راهروان باشید نه شین.

 

دوّم- بد گفتن به رئیس قومی اگرچه كفّار باشند و سخن زشت و سبّ آنها به ظاهر حرام و منافی كلام ملك علّام است.

 

سوّم- اگر اهل كتاب كه یهود و نصاری و مجوسند مزاولة مسكرات مایعه و خوك داشته باشند بالتّبع بحیثیت عدم حمل بر صحّت نجس مي‌شوند و با آنها به این صفت مؤاكله و مخالطه روا نیست بخلاف مسلم غیرعامل.

 

چهارم-  هركس سر سپرده و به ایمان گرویده سالی یكبار به جهت فطرت ایمان و یادداشت سر خود كه سپرده در غرّة شوّال المكرّم یك صاع از خوراك غالب شخصی خود یا قیمت آن باید اخراج نماید و چنانكه در زمان حضرت رسول (ص) در مسجد به حضور آن حضرت مي‌آوردند نه به بیت المال باید به شخص بزرگ وقت و اعلم زمان فقط برسانند به واسطه یا بی واسطه كه به اهلش برسانند و بجز كسی كه نان چند شبه ندارد احدی معاف نیست و موافق اخبار و فتاوی احتیاط شرعی نیز همین است.

 

پنجم-  هركس حاج است و به طواف خانه و حضور رسیده و ولیمه داده در عید قربان قربانی حضور نماید.

 

ششم-  خرید و فروش انسان در این زمان منافی تدین و مخالف تمدّن است و عبید و اماء رسمی كه هست تماماً آزاد و چون سایر عباد بلادند.

 

هفتم-  جمیع كسانی كه تلقین یافته و سالك دل گشته‌اند در هر شب و روز فاتحة نیكان كه بجای خطبه بنام سلطان وقت است بخوانند خوانا و عامی شریكند.

 

هشتم-  نقار فقراء و دراویش با یكدیگر و نزاع آنها باعث سخط حقّ است جاناً و مالاً برای هر دو طرف و باعث اذیت این فقیر و زحمت حضرت رسالت است.

 

نهم-  شب و روز جمعه تا ظهر هیچ كار به قصد دنیا درویش نباید بكند فقط برای عبادت و ذكر و زیارت و خدمت و الفت و اجتماع است بالمواضعه نه غیر.

 

                                                               والسّلام علی من اتبع الهدی 

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007