دستور غرّة رجب ۱۳۸۹ (۲۳/۶/۱۳۴۸)

حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي رضا علی شاه ثانی طاب ثراه

 

هو

۱۲۱

 

خدمت همة خواهران ایمانی سلام عرض و از همه درخواست دعا و توفیق آنان را از خداوند خواستارم. بعضی از مطالب را برای ازدیاد توجّه آنان عرض مي‌كنم:

 

 ۱. چون انجام وظیفة فقری در این دوره سنگین‌تر است باید همّت و جدّیت هم بیشتر بوده و در آداب شرع مطهر كاملاً كوشا باشند، كه بر خلاف وظایف مقرّره رفتار ننمایند. چون كوتاهی در انجام وظایف اضافه بر آنكه مسئولیت خدایی دارد، باعث ایراد و اعتراض دیگران بر جامعة فقر و بزرگان سلسله نیز مي‌گردد. لذا انتظار مي‌رود در رفتار و گفتار كمال مراقبت را داشته باشند و بدانند كه خداوند در همه جا حاضر و ناظر و باطن بزرگان مراقب رفتار ما مي‌باشد. احكام دیانت مقدّسة اسلام هم قابل تغییر نیست و در همة ازمنه و امكنه باید مجری گردد.

 

 ۲. جلساتی كه خانمها به نام جلسة فقری منعقد مي‌كنند باید ساده و خالی از هرگونه تظاهرات و پذیراییهای تشریفاتی بوده باشد، چون تقید به تشریفات باعث قلّت توجّه به اصل موضوع و مشغول شدن به ظواهر مي‌گردد. و در مجالس سبب مي‌شود كه هر كدام از میزبانها در صدد زیادتر نمودن تشریفات ظاهری كه در پذیراییهای مادّی معمول است بشود و باعث مي‌گردد كه بعض كسانی كه برای آنان پذیرایی مفصّل میسر نیست از فیض خدمت جلسات محروم شوند. لذا خانمها نیز در جلسات خود همان رویه را كه در مجالس فقری برادران معمول است مجری دارند و از زیاده بر آن خودداری نمایند.

 

 ۳. در جلسات فقری مذاكرات بین الاثنین ننموده دربارة امور مادّی و دنیوی نیز سخن نگویند، چون منظور از انعقاد جلسه یاد خدا و توسّل به بزرگان و انصراف از امور دنیوی است و سخن مادّی و دنیوی مخالف غرض و منظور است. بلكه در مجالس فقری بایداز همه جهت كمال ادب و خضوع راداشته و خداوند راحاضرو ناظردانسته واز همه حیث رعایت رضایت اورا بنمایند.

 ۴. اگر خدای نكرده بین دو نفر كدورت یا گله‌مندی باشد، كوشش كنند كه آن را رفع نموده و همه با یكدیگر با نهایت صمیمیت و یگانگی مجتمع شوند كه افسردگی بین مؤمنین مانع اجابت دعا مي‌شود. همچنین اگر بین دو نفر كدورت باشد، دیگران جدّیت در اصلاح و رفع آن بنمایند و آنچه موجب تشدید كدورت گردد اظهار نكنند، كه نمّامی و سخن چینی و غیبت باعث تشدید نقار آنها و موجب غضب خداوند است.

 ۵. در حفاظ و محجوب داشتن خود طبق دستور شرع مطهّر و آنچه صریح قرآن مجید است كاملاً مراقبت نمایند، كه مخالفت دستور صریح قرآن مجید از گناهان است و یكی از موانع اجابت دعا مي‌باشد.

 ۶. در مجالس فقری قیود ظاهری و تعینات صوری نیست و دارا و نادار و وضیع و شریف یكسان هستند، طبق اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدِ ٱللهِ اَتْقیكُمْ۱ (آنكه پرهیزگارتر است نزد خداوند مقرّب‌تر مي‌باشد). لذا باید همه نسبت به همدیگر كمال محبّت و یگانگی را داشته، با خلوص نیت و اتّفاق و اتّحاد بنشینند و به یاد خدا مشغول باشند. میزبان نیز نسبت به همه احترام و پذیرایی لازم را بنماید و چون واردین مهمان خدایی هستند، در خدمت نمودن به آنان خدا را در نظر داشته و برای رضای خداوند خدمت نماید كه انشاءالله مورد قبول واقع گردد. والسّلام علینا وعلی عبادالله الصّالحین.    

 

                                      فقیر سلطانحسین تابنده            

 ۱.  سورة حجرات، ایة ۱۳.

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007