دستور ۴ ذیحجّه ۱۳۹۰ (۱۲/۱۱/۱۳۴۹)

حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي رضاعلیشاه ثانی طاب ثراه

 

هو

۱۲۱

 

خدمت همة آقایان اخوان سلام و تبریك عیدین سعیدین اضحی و غدیر عرض و توفیق همه را از خداوند خواستارم. و چون همان طور كه در دو سال قبل هم عرض شده در این چند ساله روز اوّل فروردین در ماه محرّم یا صفر كه دو ماه عزای شیعه و بزرگان دین مي‌باشد، واقع مي‌شود، لذا عید نوروز نداریم و آقایان دوستان به هیچ وجه نه كتبی و نه تلگرافی تبریكی برای آن روز ننویسند. و اگر بعضی غفلت داشته باشند و بنویسند جواب داده نخواهد شد و تا موقعی كه نوروز در ماه ربیع اوّل واقع شود این امر جاری است. ولی روز عید غدیر كه بزرگ‌ترین اعیاد مذهبی ما است، نوروز حقیقی بلكه بالاتر است و آن را عید داریم. البته اجتماع مؤمنین به یاد خدا از وجهة ایمانی در همة اوقات (ایام معمولی و جشن و عزا) بسیار خوب است و عید نداشتن در روز اوّل فروردین با اجتماع اخوان در آن روز و خواندن قصاید مدیحة بزرگان دین و كتب اخلاقی و عرفانی به هیچ وجه مخالف نیست. به آقایان اخوان تهران و در حدود امكان به سایر آقایان نیز ابلاغ فرمایید. و السّلام علیكم وَفَّقهُم الله.    

 اقلّ سلطانحسین تابنده             

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007