دستور ۴ ربیع الاوّل ۱۳۹۹ (۱۱/۱۱/۱۳۵۷)

 

 دستورالعمل زیر را همراه دستخطی به جناب آقای حاج سید هبة‌الله جذبی مرقوم فرموده‌اند:

 

هو

۱۲۱

 

خدمت آقایان اخوان وفقهم الله سلام عرض مي‌كنم

 

درباره علماء اعلام و روحانیین عظام كثر الله امثالهم مخصوصاً مراجع محترم شیعه همانطور كه قبلاً دستور كلی داده شده و رویة بزرگان ما از سابق بوده و در رسالة شریفة پند صالح نیز حضرت آقای والد قدّس سرّه مرقوم داشته‌اند و طبق همان نامه كه چند ماه قبل خدمت حضرتعالی عرض شده شایسته است عموم برادران كاملاً مراقب اوضاع بوده و از آنچه برخلاف دستور كلی كه سابق هم بارها داده شده مي‌باشد دوری كنند كه ایجاد نگرانی و ناراحتی و سؤظن یا زحمت برای خودشان و دیگران نشود. ما موظّفیم نهایت ادب و احترام نسبت به روحانیین شیعه كه خودمان به داشتن آن مذهب افتخار داریم نموده مخصوصاً نسبت به زعمای مذهب و مراجع بزرگ شیعه مراسم احترام و ادب را مرعی داشته و اتّحاد و یگانگی را حفظ كنیم و در مسائل شرعیه نیز از یكی از مراجع عالی قدر تقلید نمائیم و اگر برخلاف این دستور رفتار نمایند و حفظ مراتب نكنند باعث عدم رضایت بلكه تكدّر فقیر مي‌باشد. انتظار دارم دستوراتی را كه داده شده و مي‌شود كاملاً بكار بندند و عمل نمایند. والسّلام علیك وفقك الله. ۴ ربیع الاوّل ۱۳۹۹.                                                                         

 

          فقیر سلطانحسین تابنده        

 

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007