دستور ۲۵ شوّال ۱۳۹۹ (۲۶/۶/۱۳۵۸)

 حضرت حاج سلطانحسين تابنده بيدختي گنابادي رضاعلیشاه ثانی طاب ثراه

 

 

هو الله جلّ جلاله

۱۲۱

 

خدمت همة برادران ایمانی و اخلاء روحانی عرض مي‌شود:

 

     همانطور كه قبلاً بارها در مذاكرات شفاهی و دستورات كتبی تذكّر داده شده؛ همه باید از انقلاب اسلامی كه مبتنی بر مبانی دینی است و از پرچمدار بزرگ آن طرفداری نموده و پیروی كنیم و توجّه داشته باشیم كه هر فرد شیعه بلكه مسلم موظّف است از مرام دینی اسلامی و انقلاب آن تبعیت نموده و نسبت به كسانی كه به اسلام و تشیع خدمت مي‌كنند و در ترویج و اشاعة امور دینی و انقلاب اسلامی مي‌كوشند كمال ادب و احترام را رعایت نماید و همه ما باید از زعیم عظیم و قائد عالی قدر و پرچمدار انقلاب اسلامی اطاعت كنیم بلكه ما فقراء باید بیش از دیگران در اشائة دین حق و اسلام و تشیع كه بدان افتخار داریم كوشا باشیم و با فساد و امور خلاف دین و اخلاق مبارزه نموده بسوی انقلاب دینی توجّه داشته باشیم و از آن تخطی نكنیم و تخلّف از آن را به هیچ وجه جائز نشماریم و از ایات عظام و مراجع عالی قدر تشیع مخصوصاً دو زعیم بزرگ حضرت ایت‌الله خمینی و حضرت ایت‌الله شریعتمداری دامت افاضاتهما قدر دانی نموده پیروی نمائیم. امیدوارم خداوند به همة ما توفیق پیروی دستورات شرع مطهر اسلام و مذهب حق اثنی عشری عنایت كند. والسّلام علینا و علی عباد الله الصّالحین. مورخة بیست و پنجم شوّال ۱۳۹۹ مطابق ۲۶ شهریور ۱۳۵۸.                         

 

   فقیر سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه         

 

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007