دستور ۸ ربیع الثّانی ۱۴۰۶ (۳۰/۹/۱۳۶۴)

حضرت حاج سلطان حسين تابنده بيدختي گنابادي رضاعلیشاه ثانی طاب ثراه

 

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم و علیه اتوكّل و به نستعین

 

هو

۱۲۱

 

بعرض برادران ایمانی مي‌رساند:

 

با آنكه چند سال قبل تذكّرات و دستورات لازمه دربارة روش فردی و اجتماعی فقراء وفقهم الله داده شده معذالك بعضی مطالب را لازم دانستم كه تذكّر دهم.

 

 ۱. فقراء باید كاملاً رعایت آداب شرع مطهر را نموده و در رفتار و گفتار خود از دستورات شارع مقدّس و ائمة هدی علیهم السّلام تخطی نكنند و فرمایش معصوم: كوُنوُا لَنٰا زَیناً وَ لاٰ تَكوُنوُا لَنٰا شَین۱ را در نظر داشته باشند. مخصوصاً آداب نماز جماعت را نهایت مراقبت داشته باشند كه در اقتداء و شرائط آن اشتباه نكنند حتّی از اتیان مستحبّات مخصوصاً بیداری اسحار و مراقبت در ادعیه و استغفار و قرائت قرآن و دوام طهارت كه تأكید شده غفلت نكنند و چون لازمة عمل باحكام اطلاع و علم به آنها است رسالة عملیه را مطالعه نمایند كه دستور مرجع عالی قدر تقلید را بدانند. و كوتاهی در انجام وظائف شرعیه باعث سخط خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السّلام مي‌باشد، فقیر باید در رفتار و گفتار خود سرمشق دیگران باشد نه آنكه باعث ایراد و اعتراض بیگانگان نسبت به سلسله و بزرگان گردد بلكه رفتار خلاف آنان در حقیقت دشمنی با بزرگان است.

 

 ۲. فقراء باید اتّحاد و اتّفاق و برادری را حفظ كرده و مصالح اجتماعی فقری را هم در نظر گرفته و بر منافع مادّی شخصی ترجیح دهند و مصداق یؤْثِرُونَ عَلی اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْكٰانَ بِهِمْ خَصاَصَةٌ۲ باشند و در رفع گرفتاریهای همگی بكوشند و از بدگوئی و غیبت و تهمت كه از گناهان كبیره است پرهیز نمایند.

 

 ۳. در اجتماعات غیر مذهبی نیز مراقبت كنند كه امری برخلاف دستور شرع مقدّس واقع نشود و از مذاكرات بیهوده و شب نشینیهائی كه باعث اتلاف وقت و بطالت و موجب غفلت از یاد خدا و بلكه زحمت خانواده شان مي‌باشد خوددارای كنند. فقیر طبق آنچه شرع مقدّس فرموده به هیچ وجه راضی نیستم كه فقراء در جلسات بیهوده و لهو و لعب شركت كنند و این امر باعث بدبینی غیر فقراء نیز مي‌باشد و اگر چند نفر كه خود را فقیر بنامند در این قبیل مجالس حاضر شوند ساده لوحان و افراد بي‌اطلاع گمان كنند كه همة افراد فقراء این حالات را دارند و نسبت به سلسله بدبین مي‌شوند. باید همة افراد مخصوصاً كسانی كه جدیداً در طریق فقر وارد شده‌اند از معاشرت با افرادی كه نسبت به مقدّسات دین و مذهب بي‌علاقه و بي‌قید مي‌باشند اجتناب كنند كه همنشین بد باعث خرابی حال و گفتار و كردار مي‌گردد. مخصوصاً اگر خدای ناكرده خلاف شرعی هم در بین باشد و همانطور كه شرب خمر و حشیش شرعاً حرام است تریاك و سایر مواد مخدّره نیز حرام و فقراء باید كاملاً از آنها هم خصوصی و هم اجتماعی دوری كنند كه ارتكاب به این محرّمات باعث سخط خدا و رسول و بزرگان دین است.

 

 ۴. قرآن مجید را مرتّباً قرائت كنند و هر كدام به اندازة فهم خود از آن بهره‌مند شوند و اگر بتوانند در معانی آن تفكّر و تدبّر نموده بهره بردارند و اگر عربی نمي‌دانند باز هم خود قرائت قرآن با دقّت و خلوص نیت و توجّه به حق اجر و ثواب دارد و باعث بركت صوری نیز مي‌باشد.

 

 ۵. برادران دینی از اظهار عقائد شخصی و تفسیر به رای در مطالب فقری و مسائل عرفانی خودداری كنند كه ممكن است گاهی بعضی مطالب برخلاف نصّ صریح قرآن و احادیث مرویه از مصادر عصمت علیهم السّلام و بیانات عرفا و علمای الهی باشد. كه اضافه بر آنكه خطا است و خلاف رضای بزرگان مي‌باشد بیگانگان نیز بدان ایراد و اعتراض نمایند ما باید تا ممكن شود رفع ایراد و بدگوئی دیگران بنمائیم نه آنكه به دور شدن آنان بواسطة رفتار و گفتار خود بیفزائیم. در امور سیاسی نیز كسانی كه وارد نیستند و اطلاعی ندارند به هیچ وجه اظهار نظر نكنند مخصوصاً در مجالس فقری و مذهبی كه باید فقط برای امور دینی و معنوی اجتماع نمایند.

 

 ۶. از اجتماعات زیاد در استقبال و بدرقه از مأذونین و تظاهرات در معابر عمومی و مجامع كه باعث حسد مغرضین و معاندین مي‌شود خودداری كنیم و نشستن زیاد نیز پس از ختم مجلس و همچنین توقّف برای صبحانه یا نهار یا شام در محلی كه مأذونین وارد مي‌شوند شایسته نیست و برخلاف سادگی و بي‌آلایشی مي‌باشد و ممكن است اجتماع ما را فقط بمنظور امور مادّی گمان كنند نه برای امر دین.

 

 ۷. خواهران ایمانی باید نهایت رعایت در حفاظ و حجاب اسلامی داشته باشند كه بارها شفاهاً هم تذكّر داده و امر نموده‌ام و در معاشرتها نیز دستورات شریعت مطهره را بكار بندند و مخصوصاً مجالس مذهبی را با احترام تامّ نگریسته از سخنهای بیهوده و لغو و مزاح و هیاهو دوری كنند و آبروی خود و سلسله را محفوظ بدارند و فقط برای رضای خدا و یاد او و عبادت و توسل بزرگان دین حضور یابند.

 

امیدوارم خداوند به همة ما توفیق اطاعت و پیروی اوامر بزرگان دین عنایت فرماید و ما را بر آن بدارد كه رضای او در آن است و از راهی باز دارد كه خلاف امر و فرمان است. والسّلام علی من اتبع الهدی و اجتنب الغی و الرّدی. مورخة هشتم ربیع الثّانی ۱۴۰۶ تولّد حضرت امام حسن عسكری(ع)، سي‌ام آذر ۱۳۶۴.     

 

 

        فقیر سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه         

 ۱. زَین ما باشید و شَین ما نباشید.

۲. سورة حشر، ایة ۹. بر خویش برگزینند هرچند تنگدست باشند.

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007