دستور ۲۷ رجب ۱۴۰۸ (۲۷/۱۲/۱۳۶۶)

حضرت حاج سلطان حسين تابنده گنابادي رضاعلیشاه ثانی طاب ثراه

 

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم و هو ولیی و هو یتولّی الصّالحین

 

 

در این اوقات بمناسبت شروع انتخابات مجلس بسیاری از فقراء سؤال كرده و كسب تكلیف مي‌نمایند؛ گرچه بارها در جواب گفته شده كه اینگونه مسائل بامور طریقتی ارتباط مستقیم ندارد و افراد از نظر اجتماعی آزادند ولی تكرار پرسشها موجب گردید كه پاسخی برای عموم عرض شود:

 

در پند صالح كه رسالة جامع و دستور كلّی برای كلّیة برادران و فقراء نعمت‌اللّهی مي‌باشد از طرف حضرت والد جلیل جناب آقای صالحعلیشاه قدّس سرّه برای استفادة عموم اخوان تألیف و تدوین گردیده و همة مطالب مورد احتیاج ذكر شده باید بدان مراجعه كنند و چنانچه دقیقاً مطالعه نمایند از هیچ قسمتی فروگذار نشده و همة وظائف زندگانی را از لحاظ معنوی و مادّی و اجتماعی در آن مي‌یابند.

 

خداوند در انسان بسیاری از امور را به تشخیص عقل و بررسی خود مكلّف قرار داده چون امتیاز بشر از سایر جانداران به عقل و فكر پایان بین است و هر اندازه فكر بیشتر بكار بیفتد بهتر نمو هم مي‌كند و نباید در آن تقلید نماید مثلاً انتخاب مرجع تقلید نباید بدون رویه و با تقلید باشد بلكه باید با بررسی و راهنمائی بزرگان و دانایان مذهبی قوم كه اهل حل و عقد مي‌باشند و با رسیدگی كامل حالات شخص مورد نظر و تطبیق با موازین دینی و عملی انجام یابد ولی در مسائل شرعی چون نمي‌تواند كاملاً بدآنها واقف شود و جنبة عقلی ندارد باید از عالم زمان و مرجع تقلید شیعه تقلید نماید و در امور مادّی و دنیوی پایان بین بوده و پیرآمون كار را بسنجد و با داناتر از خود مشورت نماید و بعد از مشورت صلاح دین و دنیا را برگزیند. در قوانین مملكتی باید مطیع مقررات مملكتی بوده و از وظیفة شخصی تجاوز ننماید و در انتخابات هم نظر را به صلاح خویش و مملكت و دیانت داشته باشد و در سایر امور هم مقرّرات و قوانین مملكتی را رعایت كند كه در این قسمت هم در پند صالح دستور فرموده‌اند و بطور كلّی رعایت مقرّرات دینی و مصالح شخصی و اجتماعی را بنماید.

 

و سایر وظائف هم كه در قلمرو شریعت یا طریقت مي‌باشد از دانایان و راهنمایان هر دسته اخذ كند و البته این دو دسته به منزلة دو دست برای یك فرد مي‌باشد كه با هم اختلاف ندارند بلكه به منزلة مغز و پوست هستند. شریعت آراستن ظاهر است به طاعت و طریقت پاكیزه نمودن باطن است به اخلاق پسندیده و یاد خدا و روشن نمودن دل به شناختن حق و بین شریعت و طریقت ملازمه است كه در این قسمت هم مشروحاً در پند صالح مرقوم فرموده‌اند.

 

و نیز مرقوم داشته‌اند كه باید انقلابات دنیا و جنبشها كه در هر موردی مشهود است در ما نیز اثر نماید و بیدار شویم یعنی با تطبیق با مسائل و معتقدات دینی از موقع استفاده كنیم یعنی آنها را با دین تطبیق كنیم كه فقط آنچه با دیانت ما سازگار است بپذیریم نه آنكه دین را با آنها تطبیق نمائیم كه اگر اینطور باشد گاهی باعث خرابی دین است. اگر چه عنوان حزب و دسته‌بندی مادّی و سیاسی در اساس درویشی و بندگی خدا نیست ولی مؤمن باید زیرك و انجام بین باشد و به اعتبار شخصی به تكلیف اجتماعی خود عمل كند ولی عنوان فقر و درویشی ارتباطی با آن ندارد. در مورد انتخابات هم همین نظر را داشته باشد و صلاح خود و دین و مملكت را در نظر بگیرد.

 

بنا بر این باید توجه كرد كه مسئلة مورد سؤال طبق آنچه گفته شد در حدود طریقت قرار ندارد تا از این حیث مورد استفسار برادران قرار گیرد و خود باید بررسی كرده و تشخیص دهند و در قلمرو تحقیقی شخصاً بررسی و تحقیق و مشاوره نموده و از خداوند بخواهند كه راه صحیح و منطق درست به آنها ارائه شود و بعداً اتخاذ تصمیم نمایند و آنچه مربوط به امور شریعت است مراجعه به رسالة عملیه و مرجع تقلید نمایند و به دستورات و فتاوای ایشان عمل كنند و البته باید جمع بین این مراتب را نموده و دست به كار و دل با یار باشند كه اگر این روش را داشته باشند نزد خداوند مأجور خواهند بود. والسّلام علیكم و رحمة الله و بركاته. مورخة ۲۷ رجب ۱۴۰۸ - ۲۷/۱۲/۱۳۶۶.              

 

        فقیر سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه            

 

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007