دستور ۷ رمضان ۱۴۱۷ (۲۸/۱۰/۱۳۷۵)

حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا فداه

 

هو

۱۲۱

 

بنام خداوند جان آفرین            حكیم سخن در زبان آفرین

 

برادران عزیز

 

در رحلت مولای بزرگوار حضرت محبوبعلیشاه همه سوگواریم، خداوند توفیق صبر و تحمّل درد فراق را عنایت فرماید و روح آن بزرگوار را از ما شاد و راضی بفرماید. از خداوند مسئلت دارم كه این ذرّة ناچیز را در انجام وظیفه‌ای كه از طرف مولای معظّم به حقیر ارجاع شده است موفّق بدارد و برای استجابت این درخواست دعای همة شما برادران را به كمك و شفاعت مي‌طلبم.

 

دستورالعملهائی كه در رسالة پند صالح مرقوم فرموده‌اند و همچنین لوایحی كه از طرف بزرگواران سلف حقیر تهیه شده است مرتباً بخوانید و آویزة گوش كرده و بدان عمل كنید. این روش شما خشنودی خدا را باعث شده و توفیق حقیر را تضمین مي‌كند. فعلاً چند نكته را تذكّر داده تكرار مي‌كنم:

 

۱.در مورد رعایت حجاب اسلامی زنان كه شرط لازم عفّت فردی و اجتماعی است و همچنین رعایت تقوی در مردان دقّت فراوان بنمائید.

 

۲.همانطور كه مي‌دانید متجاوز از صد سال است كه برای اوّل بار حضرت سلطانعلیشاه شهید استعمال مواد مخدّر را تحریم فرموده و حتّی معتادین را دستگیری نمي‌فرمودند و جانشینان ایشان نیز با تأكید مجدّد و مكرّر بر این تحریم همین روش را داشتند. خدای ناكرده اگر برادر یا خواهری ولو اندك اعتیاد داشته باشد به درگاه خدا توبه كند و مسئلت نماید كه همّت و ارادة ترك عادت را مرحمت كنند. و چون این گونه اعتیادات عقل را مخدوش و احیاناً زایل مي‌سازد تا قبل از قبول توبه و ترك اعتیاد در مجالس فقری حاضر نشود و یا بقرینة كریمة لاٰ تَقْرَبوُا ٱلصَّلوٰةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰاریٰ۱ به ندرت در مواقع هوشیاری حاضر شود.

 

۳.وظایف مقرّره در شرع مقدس از طرف عرفای والا مقام بطور ضمنی به سه نوع تقسیم شده است.

  • احكام شریعت كه باید از مجتهد جامع الشّرایط تقلید كرد و تشخیص چنین مرجعی بعهدة خود مكلّف است.

  • احكام طریقت كه از بزرگ وقت اخذ مي‌شود و تربیت عرفانی هم در كتب عرفای عظام آمده است.

  • احكام شخصی كه به تشخیص خود شخص است بدین معنی كه خداوند متعال خواسته است قوای معنوی بندگانش را بكار واداشته و تعالی دهد لذا آنان را موظّف ساخته است كه در خارج از دو قلمرو سابق الذّكر شخصاً با فكر و منطق شرعی تكلیف خود را بیابند.

 

۴.بنا بر این دخالت و اظهار نظر در مسائل اجتماعی در قلمرو طریقت نیست و فقراء نباید متوقّع باشند كه از این حیث از طرف بزرگان دستوری به آنها داده شود. عمل و نیت خود را خالصاً لوجه الله كرده و تكلیف خویش را بیابند و بزرگان در این مسائل اظهار نظر نمي‌كردند برای اینكه تصوّر نشود كه از وظایف طریقتی است و همین روش و عدم دخالت در مسائل اجتماعی كماكان برقرار خواهد بود.

 

۵.رعایت نظم اجتماعی و احترام و اطاعت در برابر قانون را در تاریخ از سقراط بیاموزیم. رعایت قانون جامعه احترام به خود و به دیگران است. به این مهم توجه فرمائید.

 

ملتمس دعا نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه 

 



۱- سوره نساء، ایة ۴۳. در حالی كه مست هستید به نماز نزدیك نشوید.

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007