دستور ۲۹ شوّال ۱۴۱۷ (۱۹/۱۲/۱۳۷۵)

 

هو

۱۲۱

 

برادران و خواهران دور از وطن

 

گرچه از دیده ما دور هستید ولی دلهایمان به هم نزدیك است، و آرزومندیم توفیق دیدارتان دست دهد ـ قطعاً شما هم همین آرزو را دارید. بدواً در سوگ رحلت مولای بزرگوار حضرت حاج علی آقا محبوبعلیشاه برای همه توفیق صبر و تحمّل را آرزومندم تسلیت و اظهار لطف بسیاری از شما اخوان واصل شد متشكّر شدم و امیدوارم توفیق یابم كه جواب مستقیم نیز تقدیم كنم. امّا اگر چنانچه اشتغالات و گرفتاریها موجب تأخیر در این وظیفه شد معذرت مي‌خواهم و ضمن تشكّر همگانی نكات زیرین را یادآور مي‌شوم:

 

 ۱. قسمت عمدة گرفتاریها در جهان امروز از فقدان همبستگی انسانهاست و در میان ما مسلمانان عدم توجّه به دستور وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللهِ جَمیعاً وَ لاٰتَفَرَّقوُ۱ مي‌باشد. فقراء به اطاعت از این دستور به طور اخص مأمور مي‌باشند.

 

 ۲. سعی كنید هرگونه كدورت و نگرانی را از برادر یا خواهری دارید همین امروز مرتفع سازید- وَلَو حق به جانب شما باشد بزرگواری كنید و به دیدار آن یار بروید تا رفع كدورت نمائید. امیدوارم در همان لحظه او هم به سمت شما بیاید به طوری كه در بین راه به یكدیگر برسید.

 ۳. هرگاه مطّلع شدید بین بعضی از فقرا كدورت و گله‌مندی وجود دارد سعی كنید با میانجیگری آن را مرتفع سازید و احیاناً اگر لازم و مفید باشد طرفین را دعوت كنید و در جلسه‌ای آنان را با هم روبرو ساخته و رفع نگرانی نمائید. در این مسیر هزینة متعارفی كه متحمّل شدید جزء وجوه الهی به حساب مي‌اید.

 

 ۴. قطعاً شما كه در خارج از ایران هستید بیشتر نیاز به همبستگی دارید و مطمئن باشید گرفتاری همة ما عمدتاً از تفرقه و شقاق است.

 

 ۵. در مجلس نیازی زمان حضرت مستعلیشاه محمّد شاه قاجار نیز دعوت داشت و برحسب امر پیر در ذیل مجلس جای گرفت و درویشی بزرگوار ولی به ظاهر در سطح پائین به نام گداعلی در صدر مجلس و روبروی او قرار داشت. محمّد شاه این شعر را

بنازم به بزم محبّت كه آنجا                   گدائی و شاهی مقابل نشیند

 قرائت كرد. حضرت مستعلیشاه او را از مجلس اخراج كرد زیرا در آنجا نیز به طور كنایه خود را شاه عنوان كرده بود.

    در مجالس فقری همه برادر و خواهر و برابر هستیم و هیچ كس مزیت ندارد جز بنا به اجازه‌ای كه به او اعطاء شده است. این مزیت هم به اندازه‌ای است كه امكان انجام آن وظیفه را برای او فراهم مي‌كند. رعایت و ادای احترام نسبت به شخص مجاز به منزلة احترام به آن اجازه است.

 

 ۶. فقط كسی كه مجاز باشد حق دارد صحبت كند و اصولاً در مجالس فقری هیچ كاری و وظیفه‌ای نباید بدون اجازه انجام گیرد.

 

 ۷. در مجالس فقری به هیچ وجه مباحث سیاسی نباید مطرح شود. اگر هم بعضی از فقراء انفراداً فعالیتهائی در این زمینه دارند به هیچ وجه در مجلس نباید به آن ادامه دهند. بعد از خاتمة مجلس همگی متفرّق شوند و جلسة فقری را بعنوان جلسه‌ای دوستانه ادامه ندهند. جلسات دوستانه در اوقاتی نباشد كه متّصل به جلسة فقری بوده و مقدمه یا مؤخرة آن به حساب اید.

 

 ۸. در مجالس پند صالح خوانده شود و فقراء نیز شخصاً آنقدر پند صالح را مطالعه كنند كه مطالب و حتّی عبارات آن مركوز ذهن آنان گردد.

 

 ۹. در مورد سایر سلاسل فقری آنچه در پند صالح مرقوم فرموده‌اند رعایت شود ولی در جلساتی كه متناسب با دستورات سلسلة ما نیست حضور نیابند. به هیچ وجه جلسة فقری نباید با جلسات دیگر مخلوط گردد. كسانی كه حتّی مشرّف نیستند اداره كننده تلقّی شوند كه در این صورت اشتباهاتی رخ مي‌دهد نظیر آنچه در مجلة Gnosis شمارة زمستان ۱۹۹۴ به قلم Jay Kinney آمده است كه در مورد سلسلة گنابادی نویسنده «...از دو نفر به نامهای...(كه هیچ یك از اخوان سلسلة ما نیستند) به عنوان دو مرشد گنابادی یاد مي‌كند كه جمعیتی بنام جمعیت بین‌المللی تصوّف در آنجا تأسیس كردند»

 

۱۰.      در جلسات فقری رعایت حجاب اسلامی- جدا بودن محل جلوس خواهران از برادران رعایت شود- گرچه این دستور در همه جا در جلسات شخصی و خصوصی هم باید رعایت شود متعهداً رعایت آن در جلسات فقری از اوجب واجبات است.

 

۱۱.      كتب نظم و نثری كه قرائت مي‌شود از بزرگان عرفان باشد. آثار حضرات سلطانعلیشاه، نورعلیشاه، صالحعلیشاه، رضاعلیشاه، محبوبعلیشاه و بخصوص پند صالح قرائت گردد. اشعار از شعرای عارف متقدّم، حافظ، سعدی، عراقی، مولوی، عطّار و غیرهم باشد. از قرائت اشعاری غیر از عرفای سلف و بنا به سلیقة شخصی اجتناب شود.

 

۱۲.      در اوّل مغرب، نماز خوانده شود و تا نیم ساعت از موقع نماز اختصاص به این امر دارد. آنان كه زودتر نمازشان تمام مي‌شود مابقی مدّت را به سكوت و توجّه قلبی بگذرانند و از صحبت خودداری نمایند.

 

۱۳.      امیدوارم عهدی را كه با خدای خود بسته‌اید موجب شده باشد رفتار شخصی، خانوادگی و اجتماعی شما در حدّی باشد كه شما را الگو و اُسوة حسنه‌ای قرار دهد. هر چه در راه حصول چنین هدفی بكوشید مأجور خواهید بود زیرا به منزلة تجلیل از عهدی است كه منعقد كرده‌اید.

 

۱۴.      اطلاع دارید كه واقعة مؤلمة زلزلة بجنورد و اردبیل و مشكین شهر خسارات و تلفات فراوانی به هم میهنان عزیز وارد كرده. فقراء همة شهرستانهای ایران هر یك به فراخور امكانات كمك كردند و نشان دادند

چو عضوی به درد آورد روزگار                     دگر عضوها را نماند قرار

و همبستگی كامل فقرا را با یكدیگر، با هم میهنان و با انسانهای رنجدیده نشان دادند.

 

                                                              حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

 ۱-  سورة آل عمران، ایة ۱۰۳. و همگی به ریسمان خدایی چنگ زنید و پراكنده نشوید.

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007