دستور ۱۹ محرّم ۱۴۱۸ (۵/۳/۱۳۷۶)

 

هو

۱۲۱

 

 

برادران مكرّم آقایان ...

 

با عرض سلام و آرزوی توفیق الهی برای سه نفر آقایان و سایر اخوان.

 

مطالبی كه در واقع مربوط به همة برادران مي‌باشد از لحاظ سهولت به نام سه نفر برادران مكرّم كه بالنسبه سابقة بیشتری از سایرین دارید نوشته مي‌شود و الاّ همة برادران مورد علاقه و محبّت فقیر قرار دارند و مخاطب نامه تلقی مي‌شوند، سلامتی و توفیقات همگی اخوان و خانواده‌هایشان را از خداوند مسئلت دارم. از استماع گزارشاتی دایر به ایجاد زمینة همبستگی و مهر و محبّت بین همه خرسند شده و شكر الهی را بجا آوردم.

 

برادران عزیز توجّه فرمایند زمینة انس و الفتی كه به وجود آمده است، محرومیت طولانی از تشكیل مجالس را مي‌تواند جبران كند خدشه دار نشود. هر كدام بر برادر ایمانی خود انتقادی داشتند باید در خلوت (و نه در جلوت) دوستانه مطرح كرده و بحث نمایند كه اگر انتقاد وارد بود اصلاح گردد و اگر طرفین به وارد نبودن آن متّفق القول شدند ظن برطرف گردد، به هر جهت اگر هم به چنین نتایجی نرسید هیچ كدام حق ندارند نظر خود را قاطع و لازم الاجراء تلقی نمایند بلكه با توجّه به حدیث لَو عَلمَ اَبوُذَر مٰا فی قَلْبِ سَلْمٰان لكَفَرَه۱ با كمال دوستی با عقیدة برادر خود همزیستی كرده عالم فقر را گلستانی تصوّر كنند كه همة گلها در آن روئیده شده و نگهداری مي‌گردد.

 

اینك كه بعد از فترت و تعطیلی مجالس به واسطة اشتعال شعلة شوق و مودّت توفیق انعقاد مجدّد مجالس دست داده است، توجّه اخوان را به خطابیه‌ای كه به «برادران دور از وطن» نوشته‌ام جلب مي‌كنم و اضافه مي‌نمایم كه تشكیل مجدّد مجالس در واقع خاتمه دادن به دوران تعطیلی بوده است و لذا تمام شرایط، وظایف و اجازاتی كه در این مورد قبلاً از طرف حضرت رضاعلیشاه و حضرت محبوبعلیشاه طاب ثراهما مقرّر شده است به قوّت خود باقی است و به همان نحو ادامه یابد. برحسب تصمیم آقایان چنانچه مصلحت دانستید صبح جمعه مجلسی داشته باشید. اگر آقای ... مانعی نداشته باشند در آنجا مجلس منعقد گردد و خطبة روز جمعه قرائت شود یا نوار خطبه از اینجا تهیه شده و پخش گردد. و به طور كلّی در همة مجالس پذیرائی جز به همین نحو كه در اینجا مرسوم است به عمل نیاید. آقای شریعت نیز امید است به زودی به آن منطقه بیایند. تقاضا كنید در تنظیم امر به نحوی كه فوقاً نوشتم همراهی كنند و اگر تغییری را لازم دانستند به حقیر پیشنهاد نمایند اگر تصویب شد اجرا گردد. در فرصتهای مناسب هر چند وقت یكی از اخوان در مجلس سایر شهرها شركت نمایند. والسّلام.

 

                                        حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

 ۱-  اگر ابوذر آنچه را كه در قلب سلمان هست مي‌دانست او را كافر مي‌پنداشت.

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007