تذكر ۱۱ محرم ۱۴۲۴ (۲۴/۱۲/۱۳۸۱)

 

۱۱ محرّم ۱۴۲۴ قمري

۲۴/۱۲/۱۳۸۱ شمسي

هو

۱۲۱

آقاي مهندس حاج عليرضا جذبي، نامۀ زير به فقراي يزد ارسال گردد که در اَسرع وقت در مجلس شب دوشنبه قرائت گردد.

۱-      در مجالس فقري بجز توجّه به خداوند و استماع مطالب کتب خوانده شده هيچ‌گونه گفتگوي دنيايي نبايد انجام گيرد.

۲-     پس از اتمام مجلس فقري لازم است کلّيۀ فقراء حرکت نموده و هيچ‌گونه جلسۀ ديگري نبايد در محلّ بوجود آيد.

۳-  همان طور که قبلاً هم گفته شده؛ هر کجا مجلس فقري تشکيل گردد، مدّت جلسه صاحب مجلس، بزرگ وقت بوده، و صاحب‌خانه جز خدمت به فقراء سمتِ ديگري ندارد.

۴-  هرگونه اجتماع فقراء به اعتبار استمرار معنوي (فقر) از ديد ديگران به عنوان فقر تلقّي مي‌شود. لذا چنين اجتماعي براي گفتگوي کارهاي صرفاً دُنيوي نبايد صورت گيرد.

۵-  سخنراني و پاسخ به سؤالات فقري فقط براي افرادي که از طرف بزرگِ وقت اجازه دارند، ميسّر است و ديگران حقّ گفتگو در اين باره را ندارند.

شنبه ۲۴/۱۲/۸۱  مطابق ۱۱ محرّم ۱۴۲۴ 

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007