بيانيه ۱۹ جمادی الاول ۱۴۳۵ نوروز۱۳۹۳

حضرت حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا فداه

 

 بيانيه 19 جمادی الاول 1435 1 فروردين 1393 نوروز حضرت مجذوب علیشاه

بيانيه 19 جمادی الاول 1435 1 فروردين 1393 نوروز حضرت مجذوب علیشاه

بيانيه 19 جمادی الاول 1435 1 فروردين 1393 نوروز حضرت مجذوب علیشاه

بيانيه 19 جمادی الاول 1435 1 فروردين 1393 نوروز حضرت مجذوب علیشاه

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007