بيانيه سوم اسفند 1394 روز درویش

حضرت حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا فداه

 

هو

 ١٢١

 خدايا ما در خيل بندگانت به ستايش تو مى‌پردازيم، همهٔ مخلوقات و بندگانت به اعتبارِ بندگى تو مورد محبت و برادرى ما هستند، با همين نظرِ محبت‌آميز بود كه كسانى را كه ديگران به‌عنوان دشمنِ ما معرفى می‌كردند، برادرانِ خاطى می‌دانستيم و اميدوار بوديم و هستيم كه آنان هرچه بيشتر متوجه شوند و بيشتر دست از آزار ما بردارند. با همين نظر آماده بوديم كه وقتى چاره‌اى نمى‌يابيم مانند خطاكاران، نامه‌اى دادجويانه نوشته و به دست مراجع و كسانى كه در مسند دادرسى بايد رفعِ ستم كنند برسانيم، جمعِ آرام و صلح‌طلبِ ما را با رفتار خشونت‌آميز برانگيختند ولى ما از سلوک خود دست برنداشتيم و بالاخره به ارادهٔ الهى به نتيجه رسيديم.

امروز ما را يادآور مى‌شود كه چگونه با عملِ به دوستى چون آبِ زلال و دفاعِ چون سنگ خارا و شمشير برّان به نتيجه رسيديم و خواهيم رساند و البته برادرانه هشدار مى‌دهيم كه تجليل از عرفاى بزرگ ايران را كه در واقع تجليل از ايمان و ذوق معنوى مردم ايران است؛ نه خود به خصومت بنگرند و نه اجازه دهند كه تنگ‌نظران و كوته‌بينان با نگاهِ قشرى خود مانع شوند.

اميدوارم كه ديگر به هوش آمده باشيم و ببينيم چگونه همين نگاهِ ظاهربين و انحصارطلبِ دينى، اكنون باعث تفرقه و كينه‌ورزى در ميان مسلمانان و ريختن خون آنان شده است، انشاءالله به اميد چنان روزهای محبت‌آميز به سلوک خود ادامه می‌دهيم.

سوّم اسفند، روز درويش ۱۳۹۴ 

حاج دكتر نورعلى تابنده «مجذوب‌عليشاه»

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007