جبرئيليه

 

کتب مولانا جلال الدين محمد بلخي مولوي 

 

جلال الدین محمد مولوي خراسانی-حضرت حاج سلطان حسين تابنده رضاعليشاه ثاني

جلال الدین محمد مولوي خراسانی

تشیع او و بعض اشعار او در مدح حضرت مولی (ع)

مثنوي معنوي مولانا جلال الدين مولوي بلخي


مثنوي معنوي
مولانا جلال الدين محمد مولوي بلخي
 بصورت
pdf:     كل مثنوي 7.5mb 
دفتر اول - دفتر دوم - دفتر سوم - دفتر چهارم - دفتر پنجم - دفتر ششم
بصورت
word  98-2003:  كل مثنوي 27mb 
دفتر اول - دفتر دوم - دفتر سوم - دفتر چهارم - دفتر پنجم - دفتر ششم
بصورت
word  2007    كل مثنوي   4.3mb
دفتر اول - دفتر دوم - دفتر سوم - دفتر چهارم - دفتر پنجم - دفتر ششم
_______

مثنوي معنوي كلاله خاور
مولانا جلال الدين محمد مولوي بلخي
 
pdf      
doc 

_______
مثنوي چاپ سنگي  
56mb
مثنوي چاپ سنگي نسخه ديگر 
28mb
_________________

Masnavi i Ma’navi (English translation 1)

Masnavi i Ma’navi (Redhouse translation 2)   doc   pdf

Masnavi i Ma’navi (Whinfield translation 3)   doc   pdf

_______________________________________

ترجمة العربية

مثنوي ترجمة و شرحه ابراهيم الدسوقي شتا

الكتاب الاول  22mb         الكتاب الثاني  10mb        الكتاب الثالث  11mb

الكتاب الرابع  21mb     الكتاب الخامس  12mb     الكتاب السادس  12mb

 

قصص المثنوي ترجمة العربيه
__________________________

ديوان شمس تبريزي مولانا جلال الدين مولوي بلخي
ديوان شمس تبريزي
مولانا جلال الدين محمد مولوي بلخي
بصورت
pdf:  كل ديوان 7.8mb 
جلد اول جلد دوم - جلد سوم - جلد چهارم - جلد پنجم 
جلد ششم - جلد هفتم - جلد هشتم - جلد نهم - جلد دهم
جلد يازدهم - جلد دوازدهم - جلد سيزدهم - جلد چهاردهم
بصورت
word  98-2003:  كل ديوان 5.4mb 
جلد اولجلد دوم - جلد سوم - جلد چهارم - جلد پنجم 
جلد ششم - جلد هفتم - جلد هشتم - جلد نهم - جلد دهم
جلد يازدهم - جلد دوازدهم - جلد سيزدهم - جلد چهاردهم
  __________________

كليات شمس تبريز چاپ سنگي
103mb

__________________


ترجيعات مولانا
Pdf       Word
__________
رباعيات مولانا
Pdf       Word

الرباعيات مولانا ترجمة العربية
__________

فيه ما فيه  فارسي
Pdf       Word

فيه ما فيه ترجمة العربيه

Discourses (Fihe-ma-fih English translation)
______________
مجالس سبعه
Pdf       Word
___________
جذبات الهيه-منتخات كليات ديوان شمس تبريزي-شيخ اسدالله ايزدگشسب

 (منتخبات کلیات شمس تبریزی با شرح و توضیح)

 گردآورنده: شیخ اسد الله ایزد گشسب

 با مقدمه دکتر باستانی پاریزی

 

نخبة العرفان-در تطبيق ابيات مثني و كليات شمس الدين تبريزي با آيات قرآن-استاد هادي حائري

استاد هادی حایری

در تطبیق ابیات مثنوی معنوی و کلیات شمس الدین تبریزی با آیات قرآن

 

داستان ها و پيام هاي مثنوي- دكتر حشمت الله رياضي

(مجموعه داستانها و پیام ها)

 دکتر حشمت الله ریاضی

 

مولوي در عرفان ايران

مجموعه مقالات در باره مولوي منتشر شده در مجلات عرفان ايران

گردآوري و تدوين محمّدعلي طاوسي

 


              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007