هو

۱۲۱

حسينيه كرمان

سلسله صوفيه دراويش

نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي

 

بناي حسينيه پرفيض آثار دراويش نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي در كرمان به امر مبارك و هزينه بندگان حضرت آقاي رضا علي شاه طاب ثراه در محل زمين اهدائي مرحوم ميرزا لطفعلي خان مظفري به مساحت يك هزار و دوازده مترمربع و توجه و نظارت جناب آقاي حاج محمد جواد آموزگار (ظفرعلي) رحمت الله عليه و به سعي و مراقبت و اهتمام مرحوم سرهنگ اسدالله سعيدي گنابادي و طرح و تهيه نقشه و نظارت آقاي دكتر عبدالله مير هدايت و معماري و اهتمام آقاي حاج هدايت الله باقري در مدت قريب به دو سال انجام و در روز جمعه بيست و چهار ذي‌الحجه سال هزارو چهارصد هجري قمري مطابق با دوازدهم آبان ماه سال هزارو سيصدو پنجاه و نه شمسي مصادف با روز مباهله به ميمنت و مباركي افتتاح شد.

پس از افتتاح حسينيه مرحوم سرهنگ سعيدي بعنوان وكيل  متولي در زمان حضرت آقاي رضاعلي شاه و متعاقباً حضرت آقاي محبوب عليشاه مسؤوليت حسينيه را به عهده داشت.  در این زمان نظارت و تولیت بر موقوفه حسینیه با حضرت قطب العارفین سیدنا حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا فداه می‌باشد.

در سال ۱۳۷۶ با اقدامات غيرقانوني برخي عوامل به ظاهر دولتي درب حسنيه پلمپ گرديد، و با پيگيريهاي قانوني با حكم دادگاه مجدداً در سال ۱۳۷۸ حسنيه مفتوح شد و مراسم طبق وقفنامه در آن محل ادامه يافت.

مساحت زمين حسينيه  هزار و بيست و دو مترمربع و مساحت زيربناي آن هزار و دويست مترمربع شامل سالنهاي مردانه و زنانه و كتابخانه و سرايداري، اطاقهاي مهمان، آبدارخانه و سرويسها مي‌باشد.

كتابخانه حسينيه يك كتابخانه تخصصي عرفاني و داراي بيش از چهار هزار جلد كتابهاي چاپي و خطي مي‌باشد. اين كتابخانه در تاريخ بيست و پنج تير هزار و سيصد و هفتاد و شش شمسي مطابق با هفده صفر هزار و چهارصدو هجده قمري توسط حضرت آقاي دكتر حاج نورعلي تابنده مجذوبعليشاه ارواحنا فداه افتتاح گرديد و همچنان در حال توسعه مي‌باشد.

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007