۲۸- فی إستعمال الصحون الذهبیه و الفضیة

 

هذا الموضوع ایضاً کسایر الموضوعات مسطورٌ فی الکتاب الفقهیة مفصّلاً و  عمل الفقراء فیه یکون ما یفتی المجتهدین والمراجع لهذا استعمال الذهب الخالص و الفضة الخالصة حرامٌ الا ان یکون الموارد الغیر الذهب والفضة اقل من سایر الموارد اویکون مشتبهً و لا یمکن التشخیص فلایجب الاجتناب عنه و یستصحب فیه اصالة الحلیة و قال بعض بالاجتناب عنه احتیاطاً.

 

نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.

  

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007