۲۸- درباره استعمال ظروف طلا و نقره سؤال نموده‌‏اند

 

 این موضوع نیز مانند سایر موضوعات و احكام شرعیه در كتب فقهیه مفصلاً مسطور است و عمل فقرا و دراویش در احكام، همان‏طور كه در كتب مفصّله بزرگان فقر و عرفان مذكور شده طبق فتاوی مجتهدین و مراجع تقلید است كه باید بدانها رجوع شود.

 بنابراین استعمال ظروف طلا و نقره خالص حرام است مگر آنكه طلا و نقره آن كمتر از مواد دیگر باشد یا آنكه مشتبه باشد و در موقع حاجت علم بدان میسّر نباشد، در این صورت طبق شرع مطهّر اجتناب از آن واجب نیست و اصالت حلیت جاری مي‏شود، هرچند در موقع اشتباه بعضی رعایت احتیاط را انسب دانسته و قائل به اجتناب شده‏اند.

 

 

 

نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.

 

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007