خاتمه

 

 ایرادات و سؤالات دیگری كه شده چون مختصر و جزئی و جواب آنها مفصّلاً در كتب مذكور گردیده و در نامه شریفه پند صالح نیز اشاره شده و جواب بعض آنها هم از فحوای جوابهایی كه ذكر شد معلوم مي‏شود، لذا جداگانه به آنها اشاره نشد.

 جواب سؤالات مذكوره نیز كه از طرف اشخاصی شده برای توجّه برادران ایمانی مبسوطاً شرح داده شد و در یك جزوه جمع شد كه متذكّر باشند و ضمناً خدمت بعض آقایان علمای اعلام كه شاید بعض مغرضین حضورشان القای شبهه نموده باشند عرض نمایند.

 هر چند معظّم لهم تا طبق دستور شریعت مطهّره و منطوق ایه شریفه: اِنْ جائَكُم فاسِقَ بِنَبأٍ فَتَبَینوا تا تحقیق در امری ننمایند و دقّت كامل نكنند، به گفته‏های مغرضانه دیگران ترتیب اثر نمي‏دهند و از اتّهامات بي‏جا و نسبتهای ناروا كه طبق شرع مطهّر همانطور كه مفصّلاً مذكور شد به هیچ فرد مسلمی تا محقّق نشود جائز نیست داده شود، بلكه بعض آنها تا مطابق شرائط نباشد قذف(۱۶۷) محسوب و گاه مي‏شود كه گوینده آن مستوجب حدّ یا تعزیر واقع گردد و از عدالت خارج است جلوگیری و نهی مي‏فرمایند، چون آنها حافظ احكام و نوامیس مقدّسه شریعت مي‏باشند و عموم ایه شریفه: وَ لا تَقَولوا لِمَنْ اَلْقی اِلَیكُم السَّلامَ لَسْتَ مُؤمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیوةِ الدُّنیا(۱۶۸) را بكار مي‏بندند. و به همه افراد شیعه و پیروان نیز دستور مي‏دهند و راضی نیستند كه نام دیانت و مذهب ملعبه یك عدّه مغرض واقع شود كه روی غرض شخصی به جمعی اتّهاماتی وارد و تفسیق و تكفیر كنند.

 مخصوصاً در این دوره كه ایجاد اختلاف بین مسلمین بسیار مضرّ و باعث لطمه به جامعه اسلامیت است و آقایان مراجع تقلید كه بصیر به اوضاع هستند و به حفظ وحدت اسلامی اهمیت كامل مي‏دهند، به هیچ‏وجه با این اختلافات موافق نیستند و از آنها جلوگیری مي‏كنند.

 ولی مع‏ذلك برای رفع و جلوگیری از القای شبهه مغرضین نزد معظم لهم درصورت لزوم، مطالب مندرجه را به عرضشان برسانند و درصورتی كه علمای اعلام مقتضی بدانند و موافقت فرمایند به طرفین دستور معاشرت و مجالست دهند كه اگر شبهاتی هم هست در معاشرت طبق رویه ائمّه معصومین - علیهم السّلام - و به مفاد: و جادِلْهُم بِالّتی هِی اَحْسَن(۱۶۹) از طرفین رفع نمایند و با این رویه هدایت گمراهان نیز مي‏شود و سوءتفاهم و شبهه از طرفین زودتر مرتفع مي‏گردد.

    وَالسَّلامُ عَلی مَن اتَّبَع الهُدی    و انا الاقلّ سلطانحسین تابنده گنابادی    به تاریخ  یازدهم ذي‏الحجّة الحرام ۱۳۷۷  مطابق هشتم تیرماه ۱۳۳۷

 

 

۱۶۷) و بانهایت تعجّب اعتراض شده كه این نسبتها قذف محسوب نیست. درصورتی كه نسبت دادن خلاف شرع محسوب مي‏گردد و از عدالت خارج مي‏كند و بر شماره اوراد و اذكار هم كه ایراد شده اشكالی ندارد و در بین دیگران نیز از فرقه‏های شیعه معمول است ولی چه بسیار چیزهاست كه در بعض متشرّعین شیعه وجود دارد كه بیشتر از اینها باعث ایراد است.

۱۶۸) سورة النّساء، ایه ۹۴ [«و به آن كس كه بر شما سلام گوید، مگویید مؤمن نیستی. شما برخورداری از زندگی دنیا را مي‏جویید.»]

۱۶۹) سورة النّحل، ایه ۱۲۵: «و با بهترین شیوه با آنها مجادله كن.»

 

 

 نقل از رساله رفع شبهات، تألیف: حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ثانی قدس سرّه سبحانی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات حقیقت، ۱۳۷۷.

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007