حضرت صالحعلیشاه

http://www.salehalishah.ir     سايت حضرت صالحعليشاه

 

ملجاء الامجاد و ملاذ الاوتاد العالم الصّمدانی و العارحضرت حاج شیخ محمّد حسن صالحعلیشاه گناباديف السّبحانی المؤید بالتّاییدات الرّبانیة و مبین الاسرار الالهیة قطب العارفین و صالح المؤمنین ایة‌الله العظمی فی الارضین المولی المؤتمن مولانا الحاج شیخ محمّد حسن صالحعلیشاه۱ روز چهارشنبه ۸ ذیحجّة سال ۱۳۰۸ قمری مطابق با ۲۴ تیر ۱۲۷۰ شمسی در بیدخت گناباد متولّد شدند. ایشان فرزند ارشد و جانشین منصوص حضرت نورعلیشاه ثانی هستند. پس از ایام كودكی، علوم مختلف دینی اعم از نقلی و عقلی را نزد جدّ بزرگوار خود حضرت سلطانعلیشاه و پدر عالی مقدار و اساتید محلّی در بیدخت گناباد فرا گرفتند. در سال ۱۳۲۷ قمری پس از شهادت حضرت سلطانعلیشاه به دست مبارك پدر بزرگوار وارد سلوك الی الله گردیدند. سپس برای تكمیل تحصیلات به اصفهان عزیمت و نزد اساتید مشهور آن زمان مانند آخوند ملاّ محمّد كاشانی و جهانگیر خان قشقائی كسب علم كردند، و در ضمن اشتغال به تحصیل از تزكیة نفس و تجلیة قلب و تخلّق به اخلاق حسنه فروگذاری نمي‌كردند، به نحوی كه نزد همه مدرّسین و طلّاب به حسن سیرت مشهور گردیدند. پس از بازگشت به گناباد در ۲۰ شعبان ۱۳۲۸ از طرف پدر بزرگوار مجاز به اقامة نماز جماعت فقرا و در ۱۱ ربیع الثّانی ۱۳۲۹ مجاز در دستگیری و ارشاد طالبان راه با لقب صالحعلیشاه گردیدند و پس از رحلت حضرت نورعلیشاه به جانشینی ایشان رسیدند و به هدایت طالبان و رسیدگی به احوال مردم و فقرا مشغول شدند. با این همه از انجام امور خیریه از قبیل تعمیر مساجد و احداث قنوات و تكمیل مزار سلطانی بیدخت و ساختمانهای عامّ المنفعه مانند بیمارستان و مدرسه و مسجد فروگذاری نكرده و در عین حال از طریق كشاورزی امرار معاش مي‌نمودند آثار خیریة ایشان در گناباد كاملاً مشهود است. از آن بزرگوار در عین تسلط كامل علمی و تدریس علوم دینی، فقط تعدادی مكتوبات و رسالة شریفة پند صالح برجای مانده كه به تنهایی حاكی از علّو مراتب علمی و عرفانی ایشان است.

حضرتش در سحرگاه پنج شنبه ۹ ربیع الثّانی ۱۳۸۶ قمری مطابق با ۶ مرداد ۱۳۴۵ شمسی عالم فانی را ترك و به وصال دلدار رسیدند. مزار مطهر ایشان در جوار مرقد جّد بزرگوارشان در بقعة متبرّكة سلطانی در بیدخت گناباد مي‌باشد.

http://www.salehalishah.ir     سايت حضرت صالحعليشاه


۱) در نوشتن بخشی از این قسمت از كتاب خورشید تابنده و كتاب یادنامة صالح استفاده شده است.

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007