سوره يونس آيه 47
          Salih's Advice

          پند صالح

     

شرح پند صالح

 

 

 

توسط حضرت حاج دكتر نورعلی تابنده گنابادی

مجذوبعليشاه ارواحنا فداه

شرح احوال

 

سرفصلها

بخش‌ها

ديباچه، فكر و تحقيق

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

   

دلايل بقاء روح و تجرد نفس و عالم آخرت

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

ايمان 

۱۳

 

 

ذكر 

۱۴

۱۵

۱۶

فكر، انتظار

۱۷

   

صحبت، صلوات 

۱۸

۱۹

 

آداب خدمت 

۲۰

۲۱

 

كتمان سر 

۲۲

۲۳

 

اخلاق 

۲۴

۲۵

 

مراقبه و محاسبه 

۲۶

 ۲۷

 

ياد مرگ، امل 

۲۸

 

 

توبه، انابه 

۲۹

 

 

حيا، خوف، رجاء 

 

 

 

تواضع 

۱

 

 

كبر 

 

 

 

فخر 

 

 

 

ريا و سمعه 

 

 

 

محبت و ترحم 

 

 

 

رقت 

 

 

 

فراست 

 

 

 

غضب و شهوت 

 

 

 

شجاعت 

 

 

 

همت 

 

 

 

فتوت 

 

 

 

غيرت 

 

 

 

خشم 

 

 

 

كظم غيظ 

 

 

 

عفو 

 

 

 

احسان 

 

 

 

تهور 

 

 

 

جبن 

 

 

 

كينه 

 

 

 

عداوت 

 

 

 

ظلم 

 

 

 

شهوت 

 

 

 

عفت 

 

 

 

شره 

 

 

 

خمود 

 

 

 

توكل 

 

 

 

تسليم 

 

 

 

رضا 

 

 

 

شكر 

 

 

 

احسان والدين 

 

 

 

وفا 

 

 

 

قناعت 

 

 

 

استغنا 

 

 

 

طمع 

 

 

 

سخا 

 

 

 

حرص 

 

 

 

حلال 

 

 

 

مكر و خدعه 

 

 

 

طغيان 

 

 

 

جزع 

 

 

 

حسد 

 

 

 

خدمت 

۲

۳

۴

مواضع تهم 

۵

 

 

تعظيم امر و نهي 

۶

 

 

جمع شريعت و طريقت 

۷

 

 

قرائت قرآن 

۸

۹

 

نماز 

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

اوراد 

۱۶

۱۷

 

دعا 

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

 

 

سحر 

۲۲

 

 

جمعه 

۲۳

۲۴

۲۵

روزه  

۲۶

۲۷

 

زكوه، خمس 

۲۸

 

 

انفاق 

۲۹

۳۰

۳۱

حج 

۱

۲

 

جهاد 

۳

۴

 

امر به معروف و نهي از منكر 

۵

۶

 

مستحبات 

۷

 

 

طهارت 

۸

 

 

نواهي، قمار، مسكرات 

۹

۱۰

۱۱

۱۲

   

تاهل 

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

   

طلاق 

۱۷

 

 

اولاد 

۱۸

۱۹

 

تحصيل 

۲۰

 

 

كسب  

۲۱

 

 

ربا، كسب منهي، تطفيف 

۲۲

 

 

انصاف 

۲۳

۲۴

 

شفقت 

 

 

 

حسن خلق 

 

 

 

احسان والدين 

 

 

 

صله رحم 

 

 

 

فرق اسلام 

 

 

 

تجليل علما 

 

 

 

سادات 

 

 

 

سلاسل فقر 

۱

۲

۳

سب و لعن 

۴

 

 

احترام محترمين 

۵

 

 

انصاف در قول 

۶

۷

 

مواضع تهم 

۸

 

 

معاشرت نيكان 

۹

 

 

حفظ راز 

 

 

 

اطاعت قوانين 

 

 

 

حق الناس و اداي قرض 

 

 

 

زير دست  

 

 

 

همسايه 

 

 

 

غريب 

 

 

 

يتيم 

۱۰

۱۱

 

اصلاح، آزار مسلم 

۱۲

۱۳

 

روش زندگاني، مشورت 

۱۴

 

 

استخاره 

۱۵

 

 

تطير، تفأل 

۱۶

 

 

موهومات 

۱۷

۱۸

 

عجله، تأني 

۱۹

 

 

أكل و شرب، وقاع، خواب 

۲۰

 

 

لباس 

۲۱

 

 

نظافت 

۲۲

 

 

سفر، وصيت 

۲۳

۲۴

 

لغو، مزاح 

۲۵

 

 

معاشرت و جلوس 

۲۶

 

 

شهادت، قسم

۲۷

 

 

خلاصه صفات مومنين، خاتمه 

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

   
 
   
   

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007