حضرت حاج مهندس سید علیرضا جذبی ثابتعلیشاه

 

حضرت حاج مهندس سید علیرضا جذبی ثابتعلیشاه

 

 ياعلي

_________________

 

آشنائي با عرفان و تصوف

Sufi Path

La Voie Soufi

Путь суфия

التعرف مع العرفان و التصوف

 

عرفان اور تصوف سے آشناتی

 

ما التصوف

 

تصوف چيست

_________________

رفع شبهات

۱-  موضوع و معنی بدعت

 

۲-  راجع به مهدی و مهدویت

 

۳-  نیابت خاصّه و عامّه

 

۴-  موضوع بیعت

 

۵-  راجع به غسل اسلام پرسش شده

 

۶-  موضوع تمثّل صورت امام

 

۷-  درباره صحّت استعمال عشق

      نسبت به مقام مقدّس الوهیت

 

۸-  راجع به پیدایش تصوّف و منشأ آن

 

۹-  عقاید خلافی كه به بعض بزرگان

      تصوّف نسبت داده شده

 

۱۰- بعضی امور ناشایست و خلاف شرع

       به بعض عرفا نسبت داده شده

 

۱۱- اخباری كه در ذمّ تصوّف از

      معصومین (ع) روایت شده

 

۱۲- عقیده عرفا درباره رؤیت حقّ تعالی

       چیست؟

 

۱۳- درباره جبر و تفویض چه عقیده دارند؟

 

۱۴- نظریه عرفا درباره معاد چیست؟

 

۱۵- درباره معراج و كیفیت آن سؤال شده

       است

 

۱۶- نظریه سلسله نعمة اللّهیه نسبت

       به علمای اعلام چیست؟

 

۱۷- رویه عملی سلسله نعمةاللّهیه

       چیست؟

 

۱۸- «اذا عرفت فاعمل ماشئت» به چه

        معنی است؟

 

۱۹- موضوع عشر ارباح مكاسب چیست؟

 

۲۰- درباره مصافحه سؤال شده

 

۲۱- عرفا درباره طهارت یا نجاست اهل

        كتاب چه نظر دارند؟

 

۲۲- راجع به ارتداد و نظریه عرفا درآن باره

       سؤال شده است

 

۲۳- نظریه سلسله گنابادی راجع به

        كشیدن تریاك چیست؟

 

۲۴- علّت عدم دخالت فقرا در سیاست

       چیست؟

 

۲۵- درباره سماع و غنا سؤال شده است

 

۲۶- دربـاره شـارب و گذاشتـن و یا زدن آن

        پرسش شده است

 

۲۷- موضوع ارباح نقود و غلّات (ربا) سؤال

       شده

 

۲۸- درباره استعمال ظروف طلا و نقره

       سؤال نموده‏‌اند

 

۲۹- خاتمه

 

۳۰- مكتوب مولانا محمّدباقر مجلسی

        (سایر مكتوبات از مجلسیین (ره))

 

__________________

 

دریافت رساله‌ رفع شبهات كامل

 

___________________

 

خلاصه اصول تعلیمات و رویه معموله سلسله علّیه گنابادى

 

فضیلت مجالس ذکر

 

                                                  

 

درآمدي بر تحولات تاريخي سلسله

 نعمت اللهيه در دوران اخير

 

 

 
 

فکر و تحقيق

برادران من

امتیاز انسان از سایر جانداران به عقل و فکر پایان بین است و کودک از اول تولد مانند سایر حیوانات
است ولی به نمو تن فکر او هم بیشی می‌گیرد و پایان سنجی او افزون می‌گردد و از دانسته و دیده و شنیده خود پی به نادانسته برده به آثار سایر موجودات هم پی می‌برد و به آرایش و پیرایش بدن جسمانی و لوازم آن در درون و بیرون می‌پردازد و هر اندازه فکر را بیشتر به کار می‌اندازد و مقدمات فراهمتر باشد بهتر نمو کرده و چنانچه مشهود است متدرجاْ به آثار و اسرار عالم خلقت پی برده برای استفاده نوع خود اختراعات کرده و صناعات به وجود می‌آورد ولی نباید به همین اندازه بسازد و فکر را صرف خارج وجود خود نماید و همت خود را در بدن و لوازم آن که فانی است صرف نماید بلکه به خود آمده تامل نماید:

از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود

به‌ کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم

 

دلايل بقای روح و تجرد نفس و عالم آخرت

و از محدود بودن جسم و جسمانیات و انقلابات آن و فنای تدریجی و کلی بدن و از خاموش نشدن جستجو و شوق فطری به رسیدن به خواهشهای دنیوی و دوندگی برای یافتن آرزو و طلب گمشده خود آگاه گردد که جولان بینهایت فکر نه منحصر به دنیاست و حقیقت انسانی جز این تن است بلکه آنچه کارفرمای قوی و اعضاست و در تمام تبدلات تن پایدار و با کثرت قوی یگانه و در عین آشنایی با همه بیگانه و دانا و بینا و توانا در بدن است و در عین بیخبری بدن و بیتوجهی خیال و در کودکی و جوانی و پیری و در خوشی و ناخوشی و فربهی و لاغری و مرض و تندرستی پایدار و یکی است و فکر و خرد منسوب به اوست که جان و روان نامیم حقیقت و شخصیت انسان است و جسمانی و محسوس نیست و دل و مرکز فکر واسطه بین جان و تن است و جان مهیمن بر دل و دل مسلط بر بدن ا‌ست پس نباید جان را توسط واهمه همیشه گرفتار چاه و زندان تن داشت بلکه بدن را باید از راه دل به نور جان روشن ساخت و حقیقت خود را فدای دنیا ننموده بلکه قدری هم به خود پرداخت و پیبرد که آثار و گفتار و پندار و کردارها که در زندگانی همراه و تا مرگ هم هست محسوس و در تن نیست پس چون در صفحه جان باقی است به مرگ طبیعی و فنای کلی بدن که در زندگانی هم بتدریج در زوال است فانی نشده و با جان خواهد بود و چنانکه در خواب بدون بدن زندگانی می‌کند و از حالات و واقعات آن در بیداری خوشنود یا غمگین می‌گردد و خواب خوب یا بد می‌بیند و خواهی نخواهی خوشی و ناخوشی آن را در بیداری می‌یابد و آثار یا عین آن را بعد می‌بیند پس از مرگ نیز اعمال همراه و موجب آسایش یا عذاب خواهد بود و باید به فکر آسایش آن طرف برآمد و فکر به خودی خود و تنها راه به آنجا نمیبرد پس باید جستجوی راه و راهبر برای این راه نمود و انبیاء و اولیاء که این راه را پیموده و خوب و بد آن را دیده و توشه راه را دانستهاند برای بیدار کردن مامور بوده و راه و چاه را نشان دادهاند باید درصدد رفتار به دستور آنها برآمد. و آغاز پیدایش این اندیشه دوربین آغاز سلوک به سوی خداست و البته اگر این جستجو و درد شدت نماید و عزم بر اصلاح خود کند و متوجه گردد که به محض ملیت ظاهر و انتحال صورت دیانت به مقصود نرسد و تنها به نوشته و دستور راهنما نتوان راه پیمود و راهی که خطر‌های بیپایان و راهزنان فراوان دارد باید با راهنما و اسلحه رفت در تفحص و تحقیق برآمده نص سابقین را که بینا و محیط بوده‌اند و گفته آنها را حق دانسته که یگانه راه شناسائی راهبر است و با اثر هم مقرون است پیدا کرده و با بصیرت و حسن ظن گرویده و تسلیم شود چنانکه در پیروی موسی (ع) از خضر (ع) بود این گرویدن را در عرف و اصطلاح عرفا اول سلوک نامند سپس باید به دستوری که گرفت بدون اعتراض و تردید به قدم همت راه را طی نماید و در حالات وارده ثابت قدم باشد و به سلاح ذکر رفع وساوس نماید و در هر حال همراه با فکر باشد و پایان بین بوده به ظاهر تنها نچسبد و تا زنده است دست دل از دامن پیر رها نکند و وجهه امر الهی را منظور و تعظیم او را تعظیم حق داند و در آنچه رضای او داند تاسی نماید که ممدوح است و تقلید نادانسته و بر پایه نا استوار مذمت دارد و باید در پیدایش نورانیت و بصیرت که عجز و نیازمندی می‌آورد بر توسل افزاید و از پرتو نظر پیر داند که مبادا در ورطه ناز افتد که خطر عجب و خودسری و غرور خطر بزرگ راه‌ است.

خلاصه صفات مؤمنين

(از رساله شريفه پند صالح)

در خاتمه برای ازدیاد توجه خواننده صفات و اخلاق مومن واقعی را كه نایاب تر از كبریت احمرست و از فرمایشات خدا و رسول و حضرت مولی الموالی و سایر موالی علیهم السلام ا‌ست به جای خلاصه آنچه تا اینجا نوشته شد مي‌نویسم كه در این مورد تكرار هم مطلوب و برای تأكید و تذكّرست:

مؤمن خدا خواه و خداجو ست، نیت خالص، و دل خاشع، و تن خاضع دارد. پایش از راه بیرون نرود، و بر راه نلغزد. دوستي‌اش بي‌آلایش و كردارش بي‌غش باشد. به خود پرداخته، به دیگران نپردازد، و از خود برخود ترسان و دیگران از او در امان باشند. نگاهش به معرفت، بهره‌اش عبرت، خاموشی او حكمت، گفتارش حقیقت است. دانایی را با بردباری، و خرد با پایداری، و گذشت با توانایی، و شجاعت با نرمی ‌و مهربانی دارد. و هنگام نیكی كردن شادان، و از بدی پشیمان، و بر خود ترسان باشد. پایان كار را بسنجد و در سختي‌ها پافشاری كند، و در هر حال و هر كار یاری از صبر و صلوة جوید، و آماده و مهیای مرگ باشد، و ساز و برگ آن را فراهم سازد.

سرمایه عمر را بیهوده نگذراند و درنیكی صرف نماید و سفارش به نیكی نماید. حیایش بر شهوت چیره باشد، و گذشتش بر خشم، و دوستی بر كینه، و قناعت بر آز، جامه مانند مردم پوشد، در میان آنها زندگانی كند، و دل به آنها نبندد و در كار بندگی شتاب كند، و كار امروز به فردا نیاندازد، و در دنیا میانه روی كند، و از معصیت خود را نگاه دارد، زیانش به كسی نرسد، به بدكننده بر خود نیكی كند، و با آن كس كه از او بگسلد بپیوندد و محروم كننده را ببخشد، سؤال از كسی نكند، و درخواست دیگران را رد نكند، روی نیاز جز به بی نیاز نبرد، و نیاز نیازمندان را برآورد، انصاف نخواهد و انصاف دهد، خود را از لغزش نگاه دارد و همیشه مقصر شمارد، و از لغزش دیگران درگذرد، دشمن ستمگری و یار ستم كشیدگان باشد.

از سردی مردم دلگیر نگردد، تجسس عیوب نكند، و عذر پذیرد و عیب پوشد، از چاپلوسی مردم شاد نگردد، از بدگویی اندوه به خود راه ندهد. با مؤمنین یكدل باشد و در شادی آنها شاد و به گرفتاری آنها اندوهناك گردد، اگر تواند به همراهی چاره اندیشد و دل آنها را خوش سازد و اگر نتواند از خدا درخواست چاره نماید. برای آنها خواهد آنچه برای خود خواهد و بر آنها پسندد آنچه بر خود پسندد، از مومن قهر نكند و پند در پنهان دهد، و نیكی آنها در آشكار و پنهان خواهد.

به روی آوردن دنیا خوشنود نگردد و از رفتن آن اندوهگین نشود. همّت بلند دارد، به عادات بد خو نكند. لغزش را تكرار نكند، تا نپرسند نگوید و چون گوید كم و سنجیده گوید، كردارش گواه گفتارش باشد، از تدبیر زندگانی فروگذار نكند، از فریب و دورویی و دروغ بر كنار باشد، و خود را بزرگ نشمارد و دیگران را پست نبیند، كسی را سرزنش نكند و با مردم نستیزد، و با زنان كم نشیند ولی به آنها مهربان باشد و دلشان خوش دارد، دل همسایه را بدست آرد، صدا را بلند نكند، سخن چینی نزد كسان ننماید در اصلاح كوشد، در حكم از درستی نگذرد، ستم روا ندارد، در خنده پرده حیا ندرد، دركارها شتاب نكند نام مردم به بدی نبرد، حفظ الغیب همه نماید، ‌دشنام ندهد، دوست دانا گزیند و از یار بد بپرهیزد، یاور ستم زدگان و یار آوارگان و ناتوانان باشد، با درویشان نشیند و خوشنودی مردم را بر خوشنودی خدا نگزیند، و به مال و جان و اندام در همراهی كوتاهی نكند، او را كه خواندند بپذیرد، بر دوستان به دیدار سلام كند، در كار مشورت نماید، در مشورت خیانت نكند، رشوت نگیرد، گرچه حق‌الزحمه و حق‌الجعاله كه ناروا نیست ستاند و اگرچه دقت در این مضامین با سنجیدن خود و كردارمان ناامیدی آورد ولی كرم خدا بی پایان و فضلش فراوان ست، نباید دست از طلب داشت و آنچه به تمام نتوان دریافت همه‌اش را نتوان گذاشت:

گرچه وصالش نه بكوشش دهند

در طلبش آنچه توانی بكوش

باید كوشید و این صفات را میزان ساخته كردار را بر آن سنجید و خود را گناهكار و تبه روزگار دیده با نیاز از درگاه بی نیاز پوزش خواست:

بنده همان به كه ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد

ورنه سزاوار خداوندیش كس نتواند كه بجا آورد

امید كه به همه دوستان حال بندگی و نیازمندی بخشد و آنچه پسند مولی است موفق دارد.

تماس با سايت تصوف ايران       Contacting sufism.ir

E-Mail:                  info [AT] sufism.ir          : ايميل بزنيد به

Email:    : ايميل


Subject:   
 :موضوع‌  

Message:                                       : پيام‌ 


    


                       

 

 

براي مكاتبه با سايت تصوف ايران از پيوند زير استفاده نماييد:

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍For corresponding with sufism.ir use the following link:

مكاتبه  Correspondence

براي درج نظرات عمومي خود در دفتر يادبود سايت تصوف ايران از پيوند زير استفاده نماييد:

To express your public opinion in sufism.ir site's guestbook use the following link: 

دفتر يادبود    Guestbook

براي دريافت خبرنامه اعلانات و تغييرات سايت از پيوند زير استفاده نماييد:

To receive site's announcements and modification newsletter use the following link: 

  خبرنامه    Newsletter

ثبت نام براي دريافت خبرنامه    Subscribe to receive newsletter

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007