علويه تفصيليه

 

كتب

جناب فریدالدین ابوحامد محمدبن ابوبکر ابراهیم بن اسحق

 عطار

کدکنى نیشابوری

 

سي فصل                           Word             Pdf

اسرارنامه                            Word             Pdf 

اشترنامه                       Word             Pdf 

الهي نامه                           Word             Pdf 

الهي نامه  چاپ سنگي

الهي نامه  ترجمة العربية         Pdf

بلبل نامه                            Word             Pdf

بي سر نامه                        Word             Pdf

بي سر نامه چاپ سنگي 

بي سر نامه چاپ سنگي   نسخه دیگر 

بيان الارشاد                        Word             Pdf

پند نامه                              Word            Pdf 

Le Livre des Conseils (Pend-Nameh)     Traduction Française

تذكرة الاولياء                      Word             Pdf 

     نسخه تصويربرداري شده تذكرة الاولياء  ساده     جلد اول   17mb      جلد دوم   18mb

     نسخه تصويربرداري شده تذكرة الاولياء  رنگي    جلد اول   20mb      جلد دوم   23mb

     چاپ سنگي

     چاپ سنگي نسخه ديگر

     چاپ سنگي تصحيح نيكلسون جلد دوم

Muslim Saints and Mystics (Tazkaratol-Oliya)

Le Memorial des saints (Tazkaratol-Oliya Français)

جوهر الذات  دفتر اول              Word            Pdf 

جوهر الذات  دفتر دوم              Word             Pdf 

خسرونامه                          Word             Pdf 

ديوان اشعار                        Word             Pdf

فتوت نامه                          Word             Pdf

مختار نامه                         Word             Pdf

مصيبت نامه                       Word             Pdf 

مصيبتنامه    چاپ سنگي

مصيبة نامه في اللغة العربية

مظهر                                Word             Pdf

مظهر العجايب                     Word             Pdf

منطق الطير                        Word             Pdf

منطق الطير ترجمة العربية     Pdf

منطق الطير  Bulanık Kuşlar  تركمه ترك   رنك  26mb    سياه بياز  23mb

Bird Parliament (Manteq'o Teyr)    Word   Pdf  English Translation

Le Langage des Oiseaux (Mantic Uttair)      Traduction Française

                couleur  24mb      en noir et blanc   21mb   

نزهت الاحباب                     Word             Pdf

هيلاج نامه                       Word             Pdf

وصلتنامه                          Word             Pdf

بلبلنامه و مفتاح الفتوح و نزهة الاحباب     چاپ سنگي

         
          داستانها و پیامهای عطار در منطق الطیر و الهی نامه      حشمت الله ریاضی

براي مشاهده متن كتابها احتياج به نرم‌افزار Adobe Acrobat Reader داريد.

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007